Mobile Menu

Studievoorlichting

Om advocaat te worden dient u in het bezit te zijn van een Meester titel/ Master titel in Nederlands Recht behaald aan een van de universiteiten in Nederland of van een Master titel behaald aan de op Aruba gevestigde “Universidad di Aruba” (UA). Aan de UA wordt het Arubaans recht gedoceerd. Een ieder die op Aruba als advocaat, rechter of in welk ander juridisch beroep aan het werk wil, moet het Arubaans en/of het Nederlands recht beheersen.

Aan de universiteit wordt de rechtenstudent tot ‘allround’ jurist opgeleid. Dit betekent dat u na de afronding van de rechtenstudie op allerlei gebieden werkzaam kan zijn. Bij het behalen van de titel(s) ‘Bachelor of Law’ en/of ‘Master of Law’ zal u als jurist in staat zijn om de meest uiteenlopende rechtsvragen, waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt, te beantwoorden.

Met ingang van het academisch jaar 2003-2004 heeft de UA een start gemaakt met de invoering van de Bachelor-Masterstructuur voor de opleiding Arubaans recht. Een brede maatschappelijke belangstelling, analytisch denkvermogen, een goede beheersing van de Nederlandse taal en plezier in het omgaan met mensen worden door deze studie gestimuleerd.

Indien u aan de toelatingseisen voldoet, kunt u zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier, te verkrijgen bij de balie van de UA. Wanneer u niet aan de toelatingseisen voldoet, maar wel ouder bent dan 21 jaar, kunt u door de minister van Onderwijs tot de examens worden toegelaten op grond van het colloquium doctum examen. Nadere informatie hierover wordt gegeven in het Colloquium Doctum reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, dat op verzoek verkrijgbaar is bij de administratie van de Universiteit aan het J.E. Irausquinplein 4 te Aruba.

Uiteraard is het ook mogelijk om in Nederland rechten te studeren. Dit kan in Amsterdam, Leiden, Tilburg, Nijmegen, Groningen, Maastricht en Utrecht.

De UA heeft samenwerkingsovereenkomsten met verschillende Nederlandse universiteiten. Met deze universiteiten bestaan concrete afspraken over vrijstellingen voor UA-studenten voor tentamens, zodat u als afgestudeerd UA-student in betrekkelijk korte tijd naast uw master Arubaans Recht ook een master Nederlands Recht kan verwerven. Voor meer informatie kijk op www.ua.aw.

Na het afronden van de opleiding en het vinden van een baan bij een advocatenkantoor, gelden de eerste drie jaar in de advocatuur als een stageperiode. In deze periode is men wel als advocaat werkzaam, maar onder begeleiding van een patroon. Gedurende deze periode kan ook een (nog) niet verplichte Beroepsopleiding Advocatuur worden gevolgd.

Voor meer informatie over de Beroepsopleiding Advocatuur zie ook de website van de Stichting PAO: www.pao-aruba.com.

Scroll To Top